Recents in Beach


VISOR XEOGRÁFICO DE GALICIA


ELIXE OS PUNTOS DE INTERESE TURÍSTICO NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DO MAPA: CASTROS, CASTELOS, MOSTEIROS, PAZOS, ESPAZOS NATURAIS, BALNEARIOS ... E OS CAMIÑOS DE SANTIAGO.

Publicacións recentes

Cidades a ALTA VELOCIDADE: fusión de concellos.
Agroindustria no MEDIO RURAL: entre eucaliptos e eólicos.
RIBEIRA SACRA: candidata a Patrimonio da Humanidade.
4. Ameazas e oportunidades de futuro: non só turismo.
3. Industria e comunicacións: fraquezas do pasado e fortalezas do presente.
2. Modelo territorial: hábitat disperso e policentrismo.
1. Unha paisaxe de ríos, rías e rúas.
3. O Reino de Galicia: poder eclesiástico e Guerras Irmandiñas.